GUÍA DE ANIMALES MARINOS PELIGROSOS Bergbauer M. Myers R.F., Kirschner M. 2009

GUÍA DE ANIMALES MARINOS PELIGROSOS

Auteurs : Bergbauer M.

Autres auteurs : Myers R.F., Kirschner M.

Année de publication : 2009

Identificación, Actuación, Emergencias, ed. Omega S.A., Barcelona, 384p.

Comment citer cette référence :

Bergbauer M., Myers R.F., Kirschner M., 2009, GUÍA DE ANIMALES MARINOS PELIGROSOS , Identificación, Actuación, Emergencias, ed. Omega S.A., Barcelona, 384p.

Nos partenaires